محتوای برنامه های این همایش به شرح ذیل بود:
اخبار داخلی و خارجی نجوم توسط حسانه کاظمی
معرفی پدیده های نجومی ماه توسط مائده حسین پور
آشنایی با مشاهیر نجوم توسط خانوم امدادی
آشنایی با ساخت تلسکوپ توسط هادی بابایی
معرفی کلاسهای ترم پاییز توسط آقای وقوعی
در پایان باشگاه نیزبحث داغی بین اعضای انجمن در خصوص گالیله انجام گرفت. 

آمنه جاوید- مدیر روابط عمومی انجمن نجوم ثاقب